Linaje de Wudang Sanfeng Pai

Guo Gao Yi

Zhu Cheng De

Kuang Changxiu

Yuan Xiugang


 

* Linaje investigado y recopilado por Zī Xiǎo 资晓 (Alex Mieza) 16th Generation Wudang Sanfeng Pai

 

 

 

☯ Comparte, difunde la palabra